Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Rafał Dębowski
adwokat

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw cywilnych i administracyjnych. Świadczy usługi prawne związane z nieruchomościami, procesem inwestycyjnym i budowlanym. W zakresie jego praktyki leżą zagadnienia prawne dotyczące kształtowania ładu przestrzennego (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i inne uchwały prawa miejscowego), zagospodarowania terenów (decyzje WZ, decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzje ZRID), ochrony środowiska, prawa wodnego, etc. Do głównych obszarów jego zainteresowań należy również dochodzenie wierzytelności i rozwiązywanie sporów, obejmujące tak etap przedprocesowy jak i procesowy.

Był pełnomocnikiem w sprawach przekazanych do Sądu Najwyższego lub rozszerzonego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego ze względu na występujące zagadnienia prawne budzące poważne wątpliwości prawne.
 
Ugruntowana wiedza i wieloletnie doświadczenie zawodowe sprawiają, że adwokat Rafał Dębowski jest ekspertem w swoich dziedzinach. Zajmuje się sprawami wielowątkowymi i złożonymi, rodzącymi wyzwania, które lubi podejmować. Często proszony jest o udzielenie komentarzy prasowych i telewizyjnych do bieżących zagadnień prawnych. Sam również publikuje, głównie na łamach prasy ogólnopolskiej (zobacz: „Publikacje”).
 
Chętnie dzieli się wiedzą i doswiadczeniem, prowadząc róznego rodzaju wykłady i biorąc udział w różnego rodzaju konferencjach. Pełni funkcję patrona aplikantów adwokackich. Był prelegentem w ramach szkolenia zawodowego adwokatów. Ponadto, w ramach pełnionych funkcji w samorządzie adwokackim aktywnie uczestniczy w pracach legislacyjnych, opiniuje projekty ustaw i rozporządzeń, uczestniczy w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich.
 
Poza pracą zawodową, angażuje się w życie samorządu adwokackiego. Pełnił wiele funkcji w we władzach Izby Adwokackiej w Warszawie oraz we władzach adwokatury. Od 2010 roku jest członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej, a od listopada 2013 r. pełni funkcję Sekretarza Naczelnej Rady Adwokackiej. Pełnił równeiż funkcję arbitra i superarbitra orzekającego w stałych sądach polubownych.

Włada językiem angielskim.